Tepelná čerpadla KTC „země-voda“

Kompaktní tepelná čerpadla KTC jsou určena pro topení, chlazení a ohřev užitkové vody. Jsou typu „země-voda“ , čerpají tedy teplo ze země. Teplo je předáváno do teplonosné kapaliny („vody“) , která po dalším ohřátí tepelným čerpadlem na vyšší teplotu proudí do systému objektu, kde svoje teplo předá a ohřeje tak podlahy a zásobník teplé užitkové vody.

Chlazení v letních měsících je uskutečněno oběhem teplonosné kapaliny z podlah objektu do země a zpět .

Tepelná čerpadla KTC jsou určena do interiéru , např. technických místností, garáží, apod.

Hlavní přednosti KTC:

 1. Až o 20% vyšší účinnost oproti systémům „vzduch-voda“

 2. Mimořádně nízká spotřeba el. energie pro chlazení.

 3. Značné úspory využitím odpadního tepla z chlazení pro ohřev TUV.

 4. Automatické režimy – minimální obsluha.

 5. Malé kompaktní zařízení velikosti pračky.

 6. Snadná instalace bez znalostí a vybavení pro rozvody chlazení.

 1. Nevyžaduje akumulační nádobu - nižší pořizovací náklady

 2. Prakticky nulová údržba a servis.

 3. Levné a velmi snadno vyměnitelné díly.

 4. Výjimečně dlouhá životnost tichého kompresoru SCROLL.

 5. Návratnost už do jedno roku.

Naše filozofie při vývoji tepelných čerpadel:

 1. Maximální využití tepla s minimálními nároky na spotřebu el. energie

 2. Jednoduchá, snadno opravitelná technologie i po letech

 3. Zcela bezúdržbové provedení

 4. Minimalistické a velmi jednoduché ovládání

 5. Optimální, jednoduché a levné řešení celého systému

Tepelná čerpadla KTC jsme vyvinuli ve spolupráci s vědcem RNDr. Jiřím Svobodou, CSc. DSc. z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky , v.v.i. Hlavní myšlenkou při vývoji bylo vyrobit vysoce účinné tepelné čerpadlo , které zároveň nebude zbytečně „přetechnizované“ . Bude tím pádem spolehlivé, cenově dostupné a bude se dát jednoduše opravit i po mnoha letech.

Kde je možné použít tepelná čerpadla KTC?

 1. Optimálně novostavba s tepelnou ztrátou do 6 kW, s podlahovým vytápěním a zemními výměníky, které lze umístit přímo do základů a pod základovou desku budoucího objektu.

 2. Jakýkoliv jiný i starší objekt s tepelnou ztrátou do 6 kW a podlahovým vytápěním, kde je možné zhotovit zemní výměníky mimo objekt a to položením potrubí do země nebo do vrtu.

Technologie KTC - v jednoduchosti je síla!

Vrátíte se domů a očekáváte nastavenou příjemnou teplotu jak v zimě tak v létě a k tomu ohřátou vodu za skvělou cenu. Nechcete žádné starosti s vyblokovaným tepelným čerpadlem nebo složitým nastavováním . To je skutečná realita, kterou si nakonec uvědomí i příznivci typu „čím více displejů, digitální technologie a čím větší světová značka, tím lepší stroj“.

Z této reality vychází již samotný koncept našeho tepelného čerpadla a následně i vývoj a technologie. Proto je KTC sestaveno ze špičkových materiálů, ale zároveň je jednoduché a tím i velmi spolehlivé, s nulovými požadavky na údržbu! Spirálový kompresor COPELAND SCROLL s vynikající životností zaručuje velmi tichý a spolehlivý chod po mnoho let . Kapalina proudí v nerezových výměnících a hydraulickém modulu z mědi a její oběh zajišťují špičková elektronická oběhová čerpadla GRUNDFOS s diagnostikou.

Hydraulický modul tepelného čerpadla KTC je navíc konstrukčně řešen tak, že všechny zásadní mechanické díly (oběhová čerpadla, elektroventily, zpětné klapky atd.) jsou pohodlně vyměnitelné pouze po sejmutí předního krytu.

Speciální protihlukové izolace kompresoru a krytů zaručují velmi tichý chod tepelného čerpadla.

Vytápění

Vytápění je základní funkcí tepelného čerpadla (TČ) KTC a je velmi úsporné. Topit je možné v manuálním režimu (zapnuto/vypnuto ručně) nebo v plně automatickém, kdy je topení ovládáno prostorovým (drátovým, bezdrátovým nebo WIFI) termostatem.

KTC je svou konstrukcí určeno výhradně pro použití s podlahovými topnými systémy. U systémů s otopnými tělesy nelze využít funkci pasivního chlazení, tím pádem ani ohřev teplé užitkové vody (TUV) z tepla chlazení. Systém s podlahovým topením je navíc nízkoteplotní a tím i optimální pro provoz TČ a životnost jeho kompresoru.

Funkce pasivního chlazení

Nakládání s teplem je v případě pasivního chlazení s KTC velmi zodpovědné a hospodárné.

U nejvíce rozšířených tepelných čerpadel typu „vzduch-voda“ tohoto způsobu chlazení nelze dosáhnout.

Pasivní „téměř beznákladové“ chlazení je jednou z výjimečných ale také důležitých funkcí našeho kompaktního tepelného čerpadla KTC-5. Letní chlazení objektu je zajištěno oběhem teplonosné kapaliny a předáváním tepla/chladu mezi podlahovým rozvodem objektu a zemními výměníky. Kapalina ohřátá v podlahách objektu v letních měsících proudí do země , která je vychlazená po zimě a po předchozím odčerpávání tepla pro topení. Kapalina v zemi předá teplo z objektu a ochlazená proudí zpět do podlahového sytému, který ochladí. Oběh kapaliny zajišťuje pouze malé elektronicky řízené oběhové čerpadlo se spotřebou pouhých cca 35 W/h . Chlazení probíhá tedy bez nutnosti chodu kompresoru na rozdíl od běžné klimatizace nebo kompresorového chlazení tepelným čerpadlem „vzduch-voda“. Výsledkem je tzv. pasivní chlazení s minimálními náklady na provoz. Dalším velkým přínosem tohoto způsobu chlazení je, že „odpadní“ teplo se využije pro opětovné dohřátí země (regenerace geotermální energie) pro zimní měsíce.

U běžné klimatizace je spotřeba el. energie při chodu kompresoru a ventilátorů vnitřní i vnější jednotky mnohonásobně vyšší než u pasivního chlazení . Motor kompresoru klimatizace i motory ventilátorů navíc produkují další teplo, které se přidá k tomu „odpadnímu“ z objektu a vypustí ho bez užitku ven.

Ohřev teplé užitkové vody (TUV):

Ohřev TUV s KTC je velmi účinný a hospodárný.

Jednou z výjimečných funkcí KTC je totiž schopnost využít „odpadní teplo“ z chlazení pro ohřev TUV. Ten je řešen externím zásobníkem s výměníkem. Pokud je KTC aktuálně v režimu chlazení a nastane požadavek na ohřev TUV, odebere tep. čerpadlo teplo z podlah objektu a po jeho znásobení ohřeje zásobník TUV. Vstupní teplota z podlah je přitom vyšší než ze zemních výměníků/vrtů , proto je ohřev účinnější a rychlejší.

Po ohřátí zásobníku TUV (trvá-li požadavek na chlazení) přejde KTC zpět do režimu pasivního chlazení a „ukládá si teplo“ do země.

Ohřev TUV má vždy prioritu. Pokud je tedy požadavek na topení nebo chlazení, po dobu ohřevu TUV je topení nebo pasivní chlazení mimo provoz a spustí se až po ohřátí zásobníku TUV.

Tepelné čerpadlo KTC a systém výstavby „Optimalizmus“

Naše tepelné čerpadlo KTC navazuje na ucelený stavební systém „Optimalizmus“, jehož autory jsou RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. , vědec z Ústavu fyziky a materiálů Akademie věd ČR a ing.arch. Petr Čáslava, Ph.D. Systém se zaměřuje na jednoduchost a účelnost výstavby domů s minimálními náklady při zachování vysokého standartu bydlení. Velký důraz je pak kladen na optimální téměř bezodpadové využití všech použitých stavebních materiálů při stavbě domu. V tomto duchu bylo vyvíjeno a zkonstruováno i naše tepelné čerpadlo KTC-5, u něhož se nám daří při jeho výrobě využít 98% všech konstrukčních materiálů. Zbylá 2% jsou pak tvořena plně recyklovatelnými materiály.

Spoustu zajímavých a užitečných informací o výstavbě „Optimalismus“ včetně kontaktů na Petra Čáslavu a Jiřího Svobodu naleznete na www.optimalizmus.cz.

Dotace

Tuto sekci pro Vás připravujeme.

Záruční podmínky a servis

Záruku na tepelná čerpadla i veškeré námi provedené montážní práce poskytujeme po dobu 5 let od uvedení do provozu. V případě vlastní montáže TČ nebo dílčích částí systému (zemní výměníky, podlahové vytápění apod.) ze strany klienta nebo odborné firmy, běží záruka dnem prodeje TČ. Podmínkou uznání záruky je v tomto případě dodržení všech našich pokynů pro ucelený systém KTC a pro montáž i obsluhu tepelného čerpadla KTC. Záruční a pozáruční servis je zajištěn přímo naší firmou.

Pozn.: Velkou výhodou našich tepelných čerpadel je jednoduchá a spolehlivá konstrukce z běžně dostupných dílů. Proto i po mnoha letech je TČ snadno opravitelné topenářem nebo servisním technikem chladících zařízení.

Ukázky realizací

Zdeněk Šabrňák KOMPLEXTHERM © 2023. Všechna práva vyhrazena.

Tvůrce: Promax Media