Systém pro KTC

Vytápěcí/chladící systém

Tepelné čerpadlo (TČ) KTC je určeno výhradně pro nízkoteplotní podlahový topný systém. Provedení podlahového topení je stejné jako např. pro plynový nebo el. kotel. Při volbě použitých materiálů je pouze nezbytné brát zřetel na skutečnost, že systémem proudí nemrznoucí směs lihu a vody, která je agresivnější než běžná voda používaná v topných systémech. Součástí TČ jsou nerezové deskové výměníky velice choulostivé na čistotu, proto použité materiály musí být korozivzdorné a systém absolutně čistý. Podrobný návod zde.

Na rozdělovač podlahového topení je možné připojit doplňková tělesa , např. otopné žebříky . Je třeba ale počítat s tím, že jejich teplota nepřesáhne 40°C (na sušení prádla však plně dostačuje). V letních měsících a při zapnutém chlazení naopak může na těchto tělesech kondenzovat vzdušná vlhkost, proto musí být opatřeno alespoň jedním uzávěrem, kterým lze chlazení žebříků zastavit. Lepší variantou je osazení doplňkových těles nezávisle na systému s vlastní el. topnou jednotkou a termostatem.

Zemní výměníky snadno a bez dodatečných výkopů!

Tepelné čerpadlo (TČ) KTC je čerpadlo typu „země-voda“. Teplo které „čerpá“ je tedy ze země a nosným médiem je „voda“. V našem případě nemrznoucí směs, která proudí zemními výměníky. Náš ucelený koncept systému pro KTC nabízí zejména začínajícím stavebníkům značné výhody a úspory při jejich realizaci. Potrubí zemních výměníků je totiž možné zcela bez problémů umístit do základových pasů a pod základovou desku objektu. Nepotřebujete tedy většinou žádné další místo na pozemku.

Výsledkem je pak instalace až o 20% účinnějšího TČ „země-voda“ (navíc s možností pasivního chlazení) oproti běžným TČ „vzduch-voda“, a to bez jakýchkoliv dalších nákladů na zemní práce!

Námitka: Země pod domem se ale přes léto dostatečně nevyhřeje...

KTC: Proto používám přes léto pasivní chlazení, a vyhřeje se lépe než sluncem… Odzkoušeno mnoha realizacemi.

Dalším řešením, pokud objekt již stojí, jsou zemní výměníky mimo stavbu na pozemku nebo vrty. Vrty jsou velmi účinné ale také velmi nákladné. Naopak u klasických zemních výměníků je možné zhotovit pouze drážky pro potrubí drážkovacím strojem bez masivních výkopů. Je také možné zvážit „geotermální koše“.

Zemní výměníky lze zcela bezpečně zhotovit z levného potrubí PE-HD (černý polyetylén na vodu). Má vynikající chemickou odolnost jak vůči okolní zemině nebo betonu tak i vůči teplonosné kapalině (líh/voda) Je to ověřeno mnoha instalacemi. Speciální a drahé potrubí je zcela zbytečné.

Díky funkci pasivního chlazení, která dokáže velmi dobře zregenerovat teplo v zemi, dostačuje minimální délka potrubí zemních výměníků v případě KTC-5 pouhých 200bm. Předpokladem však je aktivní chlazení v létě a určitá hospodárnost v případě topení a ohřevu teplé vody v zimě.

Pro spojení jednotlivých smyček zemních výměníků v technické místnosti vyrábíme a dodáváme rozdělovače (na míru podle množství smyček) s uzávěry a parotěsnou kaučukovou izolací.

Viditelné části potrubí musí být parotěsně izolovány kaučukovou izolací, teplota kapaliny v potrubí je velmi nízká a při chodu TČ může docházet ke kondenzaci vodních par na jejich povrchu a zatékání.

Akumulační nádoby netřeba

Použití akumulační nádoby je v případě instalace tepelného čerpadla (TČ) KTC nejen zbytečné, ale také zcela nemožné. Princip hydraulického modulu TČ a funkce pasivního chlazení to vylučuje.

Ušetříte tak spoustu místa i finančních prostředků.

Obavy z častého spínání TČ a tím i snížení životnosti kompresoru v případě absence akumulační nádoby jsou zcela zbytečné. Tato skutečnost nastává jen u systémů s otopnými tělesy, která se rychle ochlazují. Naopak veliká setrvačnost při předávání tepla z masivních betonových podlah do místností garantuje spouštění TČ v dlouhých intervalech. Nastavení teplotní diference mezi zapnutím a vypnutím systému pak lze provést i v nastavení prostorového termostatu.

Zásobník teplé užitkové vody (TUV)

Pro tepelné čerpadlo (TČ) KTC-5 je nutné použít speciální zásobník TUV pro tepelná čerpadla. Pro optimální funkci ohřevu TUV dodáváme zásobníky s velkým vnitřním výměníkem a navrhujeme je individuálně podle potřeb klienta. Výhradně se jedná o stacionární provedení o objemech 200, 250 a 300 litrů. Zásobníky je možné dodat v levnějším smaltovaném provedení nebo z nerezové oceli s prakticky neomezenou životností.

Do zásobníku je vhodné instalovat el. topnou jednotku jako záložní zdroj (nikoliv jako bivalentní!), nebo může případně sloužit pro dezinfekci bakterie Legionella.

Pokud hrozí výskyt bakterie Legionella (studniční zdroje užitkové vody nebo malý a nepravidelný odběr teplé vody) dodáváme k zásobníkům naše jednoduché zařízení pro automatickou dezinfekci jako doplněk k el. topné jednotce . Jedná se o časový spínač, který pravidelně a automaticky zapne el. otopnou jednotku v ohřívači a jednorázově dohřeje zásobník TUV na vyšší teplotu. Intervaly jsou volitelné.

Ovládání

Tepelné čerpadlo (TČ) KTC má velmi jednoduché ovládání. Disponuje automatickými režimy topení, chlazení i ohřevu teplé užitkové vody (TUV) . Ovládání uživatelem na TČ je minimalizováno pouze na přepínání mezi zimním (vytápění) a letním (chlazení) režimem a nastavením požadované teploty v domě na prostorovém termostatu.

Ohřev zásobníku TUV je automatický a má vždy prioritu před topením. Během ohřevu zásobníku TUV je topení vypnuto . Jakmile se zásobník ohřeje na nastavenou teplotu , topení se opět automaticky spustí, pokud je na prostorovém termostatu požadavek na chod topení.

Montáž KTC do systému

Montáž tepelného čerpadla na Váš sytém rádi provedeme my. Stejně tak Vám můžeme zhotovit celý systém vč. podlahového topení a zemních výměníků.

Zvládne to však i každý zkušený instalatér-topenář. K montáži našich tepelných čerpadel KTC do systému není zapotřebí znalostí ani vybavení pro chladící systémy!

Kompaktní tepelné čerpadlo KTC je v našem výrobním závodě plně seřízeno a odzkoušeno. Instaluje se stejně jako např. plynový nebo elektrický kotel. Stačí ho tedy postavit na místo a připojit. Montáž spočívá v:

  1. hydraulickém napojení na výměník zásobníku teplé užit.vody

  2. hydraulickém napojení na rozdělovač podlahového topení

  3. hydraulickém napojení na rozdělovač zemních výměníků/vrtů

  4. připojení k el. síti, termostatu zás. TUV a pokoj.termostatu

  5. naplnění nemrznoucí směsí

Podrobný návod na instalaci a zprovoznění KTC zde.

Vývody všech tří okruhů (zemního výměníku, podlahového topení, ohřevu zásobníku TUV) jsou situovány v zadní části horního krytu, proto je možné tepelné čerpadlo pohodlně napojit i při jeho úplném přisunutí ke zdi.

Zdeněk Šabrňák KOMPLEXTHERM © 2023. Všechna práva vyhrazena.

Tvůrce: Promax Media